Niepolomickie Stowarzyszenie Sport-Art

WSPINACZKA SPORTOWA

1. Kategorie:
dzieci młodsze - rocznik 2009 i młodsze
dzieci - rocznik 2008-2007
młodzicy - rocznik 2006-2005

2. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci zamieszkujące powiat wielicki. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania/zamieszkania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania.
Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji do pobrania w galerii.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na zawody są przyjmowane poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: [email protected], podając: imię i nazwisko, nazwę klubu i wiek zawodnika.

4. Nagrody i świadczenia organizatora

Miejsca 1-3: puchary

5. Miejsce

Sala gimnastyczna w Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

6. Konkurencja na czas - format klasyczny (2 drogi - mierzony czas łączny), do finału - 8 najlepszych zawodników w każdej z kategorii, system pomiaru czasu PZA, asekuracja z lin.

7. Harmonogram

Sobota, 15.12.2018

10:00 – 10:45 – rejestracja zawodników
10:45 – 11:00 – pokaz przejścia dróg wspinaczkowych
11.15 - eliminacje dzieci młodsze, dzieci, młodzicy (dziewczynki, chłopcy) - według list startowych
15:00 – 17:00 – finały dzieci młodsze, dzieci i młodzicy (po 8 zawodników w każdej kategorii),
17:15 – dekoracja dla najlepszych uczestników

Wszystkich serdecznie zapraszamy.